Lovbefalet påtegning


Juridisk meddelelse
Den franske lov om databeskyttelse ”Informatiques et Libertés”
Udøvelse af adgangsret til data
I overensstemmelse med § 34 i den franske databeskyttelseslov, "Informatique et Libertés", har De ret til adgang, ændring, berigtigelse eller fjernelse af informationer, der angår Dem.
For udøvelse af denne adgangsret bedes De venligst henvende Dem til:
e-mail: contact@chateau-de-cayx.com
For yderligere informationer om den franske databeskyttelseslov, "Informatique et Libertés", kan De gå til den franske tilsynsmyndighed vedrørende databeskyttelse CNIL’s hjemmeside.
Ansvar
Samtlige informationer, der findes på denne hjemmeside, er indsat i den form, hvori de foreligger.
chateau-de-cayx.com giver ingen garanti, det være sig eksplicit eller implicit, og kan ikke drages til ansvar for anvendelsen af disse informationer.
chateau-de-cayx.com er hverken ansvarlig for nøjagtigheden, fejl eller udeladelser på denne hjemmeside.
Brugeren er alene ansvarlig for anvendelse af sådanne informationer.
chateau-de-cayx.com forbeholder sig ret til at ændre nærværende hjemmeside til enhver tid, navnlig til at opdatere den.
chateau-de-cayx.com kan ikke holdes ansvarlig for tab, det være sig direkte eller indirekte tab, i forbindelse med informationer, der findes på denne hjemmeside.
chateau-de-cayx.com kan ikke holdes ansvarlig for problemer i forbindelse med korrekt besøg på denne hjemmeside eller for skader forårsaget af virus, hacking, piratkopiering eller ethvert andet misbrug af internettet.
Hvis De har bemærkninger til hjemmesidens funktion, kan De sende en mail til contact@chateau-de-cayx.com
Vigtigt
De meddelelser, som De sender via internettet, kan opfanges af andre. Vi kan ikke garantere, at meddelelserne forbliver fortrolige, før de er nået frem til os.

RETTIGHEDER, LICENSER OG COPYRIGHT
Samtlige informationer og alt indhold på denne hjemmeside er underlagt fransk og international lovgivning om ophavsret og intellektuel ejendomsret.
Der er forbud mod gengivelse af teksterne, grafik, fotografier, lyd og videoer på denne hjemmeside.
Gengivelse af hele eller en del af denne hjemmeside på multimedier, elektroniske medier og et hvilket som helst andet medie er udtrykkeligt forbudt, medmindre der gives udtrykkelig tilladelse hertil fra 3wcom’s direktion.
Copyright i forbindelse med fotografier

© Olivier Arsandaux(3wcom)
© Harry Nielsen

© Charlotte Haslund-Christensen